O ambulancii

Vznik ambulancie 25.6.2007

Zdravotnícky personál:

Mgr. Iveta Macková

D 94642804 Sestra: ošetrovateľstvo-vysokoškolské magisterské štúdium
D 94642253 Sestra: ošetrovateľská starostlivosť v komunite
špecializácia urgentná starostlivosťou

Estera Konczová

D 51390875 Sestra: detská sestra
špecializácia intenzívne ošetrovanie o dospelých

Ľubica Hulecová

D 28026869 Sestra: všeobecná sestra