Úvod

ADOS Biele srdce je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí podľa zákona NR SR č. 578/2044 Z.z.

V zariadení ADOS Biele srdce pracujú kvalifikované zdravotné sestry, ktoré sú registrované v Slov. Komore sestier a pôrodných asistentiek.

Odborným garantom ADOS je Mgr. Iveta Macková.

Ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná ADOS Biele srdce je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta.